Vasanejdens Pensionärer

Välkommen till Vasanejdens Pensionärer 

Vi är den där lilla föreningen, där man upplever gemenskap och gemytlig samvaro varannan vecka. Där kan man lära känna varandra snabbt och hitta samtalsämnen med var och en. 

Vi vill bevara våra medlemmars rättigheter på lokal nivå. intressebevakningen sker främst via SPF, Svenska Pensionärsförbundet. och den Österbottniska regionen. Vi är religiöst och politiskt obundna.