Vasanejdens Pensionärer

Kontaktuppgifter 2021-2022:

Ordförande: Christina Rydström, 045-316 0627, stina.rydstrom@gmail.com

Viceordförande: Ulla Mitts, 0500-367 414, ulla.mitts@outlook.com

Sekreterare: Kajsa Österman, 0400-869 543, kajsa.osterman@gmail.com


Kassör: Nils Eriksson,  050-540 9785, nils.eriksson40@icloud.com

Styrelsen med suppleanter:

Nils Eriksson, Ulla Mitts, May-Britt Gref, Hedda Smolander, Ulla Wiklund, Maj-Britt Lerviks, Kajsa ÖstermanProgram- och researrangör:
Styrelsen